کینگستار

اخبار و آموزش ها

لیست اموزش ها

2017-07-18 00:10:22
عیب یابی چرخ خیاطیادامه مطالب...
2017-07-21 13:57:19
نکاتی که قبل از خرید نخ باید بدانیمادامه مطالب...
2017-10-25 18:48:21
مهم ترین مراحل حفظ و نگهداری از چرخ خیاطیادامه مطالب...
2018-08-21 01:39:58
عملکرد چرخ خیاطی از 4 مکانیسم پایه تشکیل شده استادامه مطالب...
2018-08-21 19:10:10
تفاوت چرخ خیاطی صنعتی با چرخ خیاطی خانگی و انواع آنادامه مطالب...
2018-08-28 16:56:52
مواردی که در هنگام خرید چرخ خیاطی صنعتی باید به آن توجه کنیدادامه مطالب...
2018-08-29 18:21:30
نه نکته برای انتخاب چرخ خیاطی گلدوزیادامه مطالب...
2018-09-02 16:55:02
انواع چرخ خیاطی و کاربرد آن هاادامه مطالب...
2018-11-26 01:54:19
چگونه یک چرخ خیاطی خوب انتخاب کنیم ادامه مطالب...
2018-11-26 17:23:34
تفاوت چرخ خیاطی معمولی با کامپیوتریادامه مطالب...
2019-01-14 16:16:58
چند دقیقه زندگی با چرخ خیاطی خانگیادامه مطالب...
2019-02-21 14:46:51
5 عیب اساسی در چرخ خیاطی و راه حل رفع آنادامه مطالب...
2019-04-17 21:11:49
چگونه پارچه های کشی را بدوزیمادامه مطالب...
2019-04-17 21:21:03
نکات طلایی در خیاطیادامه مطالب...
2019-04-23 01:59:20
انواع پایه های چرخ خیاطیادامه مطالب...

Website design by: milad beygi       09355578903