کینگستار

اموزش ها

5 عیب اساسی در چرخ خیاطی و راه حل رفع آن

5 عیب اساسی در چرخ خیاطی و راه حل رفع آن

5 عیب اساسی در چرخ خیاطی و راه حل رفع آن
در هنگام استفاده از چرخ خیاطی امکان دارد به دلایل مختلف مشکلاتی برای شما پیش آید که در بسیاری از موارد نیاز به تعمیرات اساسی ندارد و با کمی حوصله می‌توانید آن ایرادات را رفع کنید. در این میخواهیم به طور مفصل به آن‌ها بپردازیم
. - این نکته قابل ذکر است که تعمیر و نگهداری مداوم از چرخ خیاطی موجب افزایش عمر و کارایی آن می‌گردد
*تولید صدای زیاد
1 - جمع شدن پرز و نخ در داخل چرخ خیاطی به خاطر مصرف مداوم که باید به کمک قلمو آن‌ها را پاک کرد.
2 - گرد و غبار یا نخ در قاب ماکو گیر کرده باشد که باید ماکو و قاب ماکو تمیز گردد
3 - چرخ نیاز به روغن کاری داشته و یا روغن مناسب به کار نرفته (از روغن مانده استفاده شده باشد) که باید ابتدا چرخ را تمیز کرده سپس با روغن اعلا روغن کاری کنید
4 - نخ مصرفی با پارچه سازگار نباشد یا ضخامت نخ بیش‌تر از حد معمول باشد
. 5 -کش تسمه سفت است که مشخص‌ترین راه شل کردن تسمه است
*پاره شدن نخ ماسو
1- نخ ماسوره از زیر فنر ماکو عبور نکرده باشد.
2- جنس نخ مرغوب نیست یعنی دارای پرز است یا به دلیل قدیمی بودن کیفیت خود را از دست داده
3- درجه کشش نخ تنظیم نباشد که معمولا باید بین 3 تا 5 باشد
4- پیچ ماکو محکم باشد
5- نخ در ماسوره بد پیچیده شده باشد.
6- ماسوره به طور صحیح در ماکو قرار نگرفته باشد
7- نخ ماسوره دارای گره می‌باشد
هنگام خیاطی باید اطمینان پیدا کنیم که نخ دارای استحکام کافی باشد، چرخ خیاطی به درستی نخ شود و قرقره سالم باشد
*سفت کار کردن یا گیر کردن چرخ هنگام استفاده
1- نخ در ماسوره گیر کرده است
2-پارچه به طور صحیح قرار نگرفته باشد
3- دینام یا همان موتور چرخ خیاطی نیم سوز شده باشد
4- نخ در ماکو پیچیده شده است
5- روغن چرخ تمام شده باشد
*شکستن سوزن
1- سوزن خم شده است
2- پارچه برای سوزن بسیار ضخیم است
3- نخ به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد
4- نخ‌کشی زیر و رو دو بارانجام شده باشد
5- سوزن شل شده است
توجه داشته باشید که برای پارچه های چرمی و کتان زبر سوزن های مخصوص وجود دارد
*دوخت‎های کوچک و بزرگ
1- سوزن به درستی در جای خود قرار نگرفته است. باید طرف صاف سوزن به طرف پشت چرخ خیاطی و سمت منحنی آن به طرف خیاط باشد و در شیار مربوط به سوزن تا انتها رفته باشد سپس پیچ سوزن سفت شود
2- از سوزن استاندارد و با کیفیتی استفاده نشده و یا سوزن کج شده است. هر نوع پارچه‌ای سوزن مخصوص خود را دارد مثلا از سوزن معمولی نباید برای دوخت پارچه‌های کشی استفاده کرد
3- سوزن از جهت نادرست نخ شده است
4- گرد و غبار یا پرز پارچه و نخ در ماسوره و ماکو جمع شده است
5- فنر پایه شل شده است

Website design by: milad beygi       09355578903